Massagetherapie & Coaching vanuit de holistische visie

Ik begeleid je vanuit de holistische benadering van de mens;

ons fysieke lichaam en onze geest; ons denken, onze emoties, onze energiebalans, en onze sociale zijn, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen de verschillende lagen van zijn en tezamen zijn ze één geheel; jij als mens.

 

Door deze verbondenheid is een disbalans bijvoorbeeld in je geest door te veel stress ook in het

lichaam voelbaar. Het lichaam slaat namelijk te veel aan spanning, onverwerkte emoties en problemen op. Bij massagetherapie gebruik ik het lichaam als ingang om alle lagen van jouw zijn aan te raken. De therapievorm is afgestemd op wat jij hierbij voelt en ervaart (via het hart) in het hier en nu.

 

Er is dan ook alle ruimte voor jouw emoties en gedachten die vrijkomen. Zo kan dat wat eerst bij jou als onbewust aanwezig was bewustwording over verkregen worden.

De boodschappen die je lichaam hierbij vertelt worden niet door mij verzacht, ontkend of gebagatelliseerd maar geaccepteerd en verstaan en ik nodig je uit om het zelfde te doen. Dit is soms spannend en confronterend voor je. Als therapeut zorg ik daarom voor vertrouwen en geborgenheid en alle ruimte om je zelf te voelen en te ervaren.

 

Verloop van de sessies

 Afstemming door intake

De eerste sessie start vooraf met een intake gesprek waarbij we samen een persoonlijk op jou afgestemd begeleidingsproces voor je bespreken. Hierbij is alle aandacht voor jouw thema wat je in de sessie(s) de aandacht wilt geven. Verder bekijken we altijd of je fysiek of mentaal op dat moment ook een massagesessie kan ontvangen (koorts of te grote vermoeidheid zijn contra-indicaties). Naar aanleiding van het gesprek en eventueel aanvullende bewustzijnsoefening voer ik de meest passende massage- en/of begeleidingsvorm uit.

 

Massage en begeleidingsvormen

Tijdens mijn opleiding ben ik opgeleid voor de zowel klassiek massages als de  alternatieve haptische energetische massages, waarbij aandacht is voor de energiestroom in je lichaam volgens de boeddhistische chakraleer als ook de chinese voetreflexologie en bindweefselmassage. Allen uitgevoerd vanuit het Holos principe om je in contact te brengen met jezelf en je eigen zelfhelend vermogen te activeren en je bewust te laten worden. Verder beschik ik over een scala aan therapeutische coaching en begeleidingsoefeningen zoals mindfulness-,  meditatie-, zijnsoriëntatie-, ademhalings-, en focusoefeningen.

Tijdens de sessie zal ik je uitnodigen om met aandacht te voelen wat er in je lijf is waar te nemen. Bij een pijnlijke plek of gevoel wordt met aandacht en zorgzaamheid en de nodige nieuwsgierigheid stilgestaan. Maar ook bij de fijne sensaties is de uitnodiging om te voelen wat dat met je doet. Zo kom je dichter bij je eigen gevoel en inzichten.

E is ook ruimte voor ontspanning, dit is niet het doel van de sessie maar wel vaak een fijn en helend effect voor je lichaam en geest.

 

Nagesprek

Na de massage volgt een nagesprek om nog beter de gevoelde ervaringen te laten bezinken en te ervaren hoe het na de sessie met je is.

 

Tijdsduur sessie

Een eerste sessie duurt 90  minuten i.v.m. de intake. De daarop volgende sessies duren 75 tot 90 minuten. Hierbij starten we ook met een voorgesprek om de ervaring van de vorige massagesessie te bespreken. We staan weer stil met hoe het nu met je is en stemmen de geschikte behandelvorm op jou af.

 

Behandeltraject

Massagetherapie wordt bij voorkeur gegeven in een serie van 5 x  in een periode van 4 maanden, zodat een passende opvolgende begeleiding geboden kan worden.

De eerste 3x met gemiddeld 2 weken er tussen, dan een periode van 4 weken om het gevoelde bewust te laten integreren in je leven. Aanvullend op de sessies krijg je oefeningen mee naar huis om nog meer ruimte te kunnen geven aan je proces. Hierna volgt sessie 4 om weer te ervaren via je lijf hoe het nu met je is. Enkele weken later volgt de afsluitende sessie 5, ook hierin ga je via je lijf ervaren hoe het met je is en vatten we de sessies samen; hoe is het nu met je hele systeem, hoer ervaar je nu je klachten, wat neem je aan inzichten mee, en hoe kan je dit behouden. Eventueel wordt het behandeltraject op een andere manier ingedeeld verkort of uitgebreid met meerdere sessies, allen afgestemd en in overleg met jou.

 

Een behandeling kan ook los geboekt worden, als kennismaking of na een gevolgd behandeltraject.

 

De behandelingen worden  (gedeeltelijk) vergoed. Zie onder tarief.

 

 

Behandeling in Coronatijd

Ten tijden van de lockdown is het mogelijk om de sessie alleen uit holistische coaching; begeleiding door middel van bewustzijnsoefeningen, meditatie en focusing, uit te voeren.