Algemene voorwaarden

Praktijk Geborghenheid; Astrid van der Borgh

De praktijk is ingeschreven in KvK en wordt als zelfstandig ondernemer gehouden door Astrid van der Borgh in de functie van massagetherapeut. In AV benoemd als: praktijk Geborghenheid, mij of ik.

 

Klachtenmelding

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling, of is er iets waar je vragen over hebt. Schroom dan niet en neem als eerste contact met mij op. Meld je klacht binnen 7 dagen schriftelijk per mail aan: geborghenheid@gmail.com . Ik hoop dat we  er dan samen uit kunnen komen.  Als dit niet lukt kunnen wij contact opnemen met het De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Mijn praktijk is via de beroepsvereniging LVNT aangesloten bij deze klacht en tuchtregeling afhandelingsinstelling. Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art. 13 Wkkgz).

 

Aansprakelijkheid

Praktijk Geborghenheid heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers, hiermee voldoet het aan de eis gesteld door het RBCZ (register beroepstherapeuten complementaire zorg).

Praktijk Geborghenheid is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures.

Praktijk Geborghenheid is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan na de behandeling.

 

Afspraak en Betaal regelement

Afzeggen of verplaatsen van een afspraak kan tot 24 uur van te voren, hierna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Zie voor actuele prijzen de website www.geborghenheid.nl

Het bedrag voor de behandeling dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Dit kan persoonlijk overgemaakt worden of via een ING betaalverzoek welke ik toestuur.

De factuur ontvang je per email welke je zelf kan indienen bij je verzekering voor (deel)vergoeding.

·             Praktijk Geborghenheid behoudt zich het recht voor om de tarieven voor een behandeling ten alle tijden te wijzigen.

·             Voor gemaakte afspraken geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak werd gemaakt.

 

               Aanbiedingen & pakketsessies

·        Aanbiedingen in advertenties of op de website, zijn geldig in de aangegeven looptijd.

  • Een pakketsessie  is  persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
  • Pakketsessies dienen binnen de aangegeven tijd ingepland te worden.

 

De behandeling en praktijk

·        Door mij (Praktijk Geborghenheid) worden geen medische diagnoses gesteld. De behandeling heeft als intentie om jou als cliënt door middel van  lichaamsgerichte therapie  te ondersteunen bij bewustwording en verbinding van hoofd, hart en ziel. Hierbij wordt het zelf genezend proces van jou geactiveerd en ontstaat er meer heelheid en balans.

·       De behandelingen vinden alleen op afspraak plaats en worden altijd in overleg met jou ingepland.

·       Bij het maken van een afspraak ga je de behandelovereenkomst aan. Zie betaal regelement.

·       Wanneer je voor de eerste keer een afspraak maakt, kan vooraf per e-mail of telefonisch om je persoonlijke gegevens worden gevraagd.

·       Als cliënt ben je zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan mij (Praktijk Geborghenheid) over eventuele contra-indicaties (lichamelijke of mentale aandoeningen). Ook als je onder behandeling staat van een medisch specialist, is het verstandig dit vooraf aan de behandeling te melden.

·        Ik (Praktijk Geborghenheid) kan de behandeling op basis van deze informatie aanpassen of niet door laten gaan. Bij twijfel kan je (cliënt) vooraf aan de behandeling contact opnemen met je (huis)arts.

·       Tijdens de eerste behandeling vindt een intakegesprek plaats. Alle informatie die je deelt met  mij (Praktijk Geborghenheid) wordt strikt persoonlijk behandeld. Zie privacy verklaring.

·       Mocht tijdens de intake twijfel zijn over een contra-indicatie dan kan alsnog door mij worden afgezien van de behandeling.

·       Bij behandeling van een kind of tiener tot 16 jaar vindt het intakegesprek altijd met een van de ouders/ verzorgers erbij plaats. Deze geven schriftelijk toestemming voor behandeling. In overleg is één van de ouders/ verzorgers aanwezig bij de behandeling.

·       Wanneer zich tijdens de sessies wijzigingen voordoen in jouw gezondheidssituatie ben je zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan  mij (Praktijk Geborghenheid).

·       Bij twijfel behoud ik (Praktijk Geborghenheid) het recht om van de behandeling af te zien en je door te verwijzen naar een medisch specialist via je huisarts.

·        De praktijkruimte voldoet aan de hygiënische voorwaarden, de materialen zijn schoon en de handdoeken worden na iedere behandeling gewassen. Kom zelf ook schoon op de afspraak, houd er rekening mee dat tijdens de massage sieraden en bovenkleding uitgedaan dienen te worden en lang haar makkelijk los kan. Als je hier moeite mee hebt, schroom niet, maar vertel het mij. Er zijn naast massage ook andere behandelmogelijkheden. We gaan samen op zoek naar wat passend voor je is.

·        Ik hecht veel waarde aan wederzijds respect en veiligheid. Misplaatste opmerkingen of intenties van je zullen niet worden getolereerd. Eventueel staak ik de sessie en dien je de praktijk te verlaten. De sessie dient alsnog volledig betaald te worden.

·        Gebruik vooraf aan de sessie geen alcohol of geest verruimende middelen deze maken het ervaren van het lichaam moeizaam en belemmeren je behandeling.

·        Zorg dat je op tijd aanwezig bent.  Te laat komen gaat ten koste van de duur van je sessie.

 

·        Mocht de sessie om welke reden dan ook uitlopen ten opzichte van de vooraf ingeplande/ overeengekomen tijd dan wordt deze extra tijd niet in rekening gebracht. Ik (praktijk Geborghenheid) ben verantwoordelijk voor de tijdsbewaking.